THƯƠNG PHẾ BINH TRỊNH ÚT

Địa chỉ: đội 2, HTX Phú Sơn, Lộc Tiến, Phú Lộc, Huế.

Số quân 56/C04349, trung đội 140, chi khu Phú Lộc, tiểu khu Thừa Thiên, Huế.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái, điều trị tại quân y viện Nguyễn Tri Phương, Huế, cho đến tháng 3-1975 th́ Huế thất thủ nên phải về nhà tiếp tục điều trị.

>>> Báo cáo tổn thất trang 1     trang 2

>>> CMND 190207995


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh