THƯƠNG PHẾ BINH TRƯƠNG HỒNG MINH

Địa chỉ: đội 8, thôn La Hà, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 9-9-1943.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương mù mắt phải.

>>> Chứng chỉ y khoa

>>> CMND 210239077


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh