TPB TRƯƠNG MINH ĐẠT

Địa chỉ: 17/3C Đông Bắc, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh năm 1936, số quân 260.094, đoàn phó, thuộc tỉnh đoàn Cán bộ Xây dựng Nông thôn Long Khánh.

Tình trạng thương tật:

Ông bị thương ngày 17-06-1968 tại ấp Suối tre, An Lộc, Long Khánh, mất xương hốc mắt và mắt phải, mắt trái teo thần kinh nên rất mờ, cụt tay trái, gãy xương trên của tay phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh và CMND


Cập nhật của TLBT:

Ngày 18-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 07-05-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 11-11-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)