TPB TRƯƠNG PHÚ QUANG

Địa chỉ: tuyến 2, đường Trịnh Thị Miếng, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Sài Gòn.

Tel: 098.657.0571

Sinh 30-6-1950. Số quân: 70/106.766, hạ sĩ, tiểu đoàn 4, thủy quân lục chiến, KBC 3339.

Bị thương 1968, cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 


Cập nhật của TLBT:

Sep-30-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)