TPB TRƯƠNG VĂN CẮT

Địa chỉ: ấp Xóm Giá, xã Kiểng Phước, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 01644202884.

Ông sinh năm 1948. Số quân: 48/347577, hạ sĩ, đại đội 106, địa phương quân, tiểu khu Gò Công.

Ông bị thương 1969 tại xã Vĩnh Hựu, quận Hòa Đồng, tiểu khu Gò Công, cụt chân trái sát háng.

Gia đình ông có 9 người con, sống bằng nghề làm ruộng.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Chứng thư quân vụ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-07-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Phiếu hồi báo)