TPB TỪ ĐỨC

Địa chỉ: thôn Văn Tứ Tây, xã Cam Hòa, thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa.

Sinh năm 1932.

Số quân: 52/202.826.

Bị thương: cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri.


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-27-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)