TPB VĂN DUY HÙNG

Địa chỉ: tổ 10, thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Số quân 55/136.177, binh nhì, tiểu đoàn 115, Địa Phương Quân, KBC 6938.

Tháng 2-1974, ông bị thương cụt hai chân tại Kỳ Long, Tam Kỳ, Quảng Tín. Trong khi còn điều trị tại Tổng y viện Duy Tân (Đà Nẵng) thì Đà Nẵng thất thủ (29-3-1975) khiến ông bị mất tất cả giấy tờ tùy thân.

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

July-18-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)