THƯƠNG PHẾ BINH VĨNH KHÔI

Địa chỉ: khu vực 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 25-9-1951. Số quân 51/442.773, hạ sĩ, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ngày 21-1-1973, cụt chân trái, mổ bụng vá 3 lỗ ruột non, 90%.

>>> Báo cáo tổn thất


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh