TPB VÕ BÊ

Địa chỉ: đội 11, xóm An Hội, thôn An Đạo, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quãng Ngãi.

Số quân: 187412, nghĩa quân, chi khu Sơn Tịnh, tiểu khu Quãng Ngãi, KBC 4190.

Bị thương tháng 10-1969. Thương tật: mù mắt trái, cụt chân phải.

>>> Bản cáo tri

Gia cảnh: vô cùng khó khăn vì gia đình sống gần bờ sông Trà Khúc nên thường hay bị lụt lội, đồ đạt, lúa gạo bị cuốn trôi. Con cái không có tiền ăn học nên phải nghỉ học đi làm thuê nuôi sống gia đình.


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Apr-27-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)