THƯƠNG PHẾ BINH VƠ COI

Địa chỉ: thôn Điền Long, xă Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 2-3-1957. Số quân 77/204.851, binh nh́, đại đội 4, tiểu đoàn 2/4/2 bộ binh, KBC 4818.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải ngày 26-4-1974.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 210055024


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh