Thiếu úy TPB VƠ CÔNG VÀNG

Địa chỉ: 225 tổ 17, khu 2, thị trấn huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Sinh 1948. Số quân 68/150.113, thiếu úy, địa phương quân, KBC 4204.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh