TPB VÕ CƯỜNG

Địa chỉ: đội 5, thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quãng Ngãi.

Số quân 45/468.627, địa phương quân, tiểu khu Quãng Ngãi.

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 210250944


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)