TPB VÕ ĐÌNH KHÔI (tên thường gọi là Tiển cụt hai chân)

Địa chỉ: tổ dân phố 2, Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Sinh 1951. Số quân: 71/202.430, sư đoàn 2.

Bị thương cụt hai chân năm 1970.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-29-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-27-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)