THƯƠNG PHẾ BINH VƠ TỀ

Địa chỉ: xóm 3, đội 3, htx Tây Hiệp, Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 1950. Số quân 50/511.397, binh II, đại đội 1/315 địa phương quân, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân phải, cấp độ tàn phế 85%.

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh