THƯƠNG PHẾ BINH VƠ THANH HÙNG

Địa chỉ: xóm 1, thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quăng Ngăi.

Sinh 7-8-1950. Số quân 73/207.208, hạ sĩ, sư đoàn 2 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 25-8-1972, tại Đức Phổ, Quăng Ngăi, ông bị thương nát ống chân trái tê liệt không đi được, hư mắt trái không thấy đường, đứt ruột.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh