TPB VÕ VĂN NGỌC

Địa chỉ: 45 Mai Hắc Đế, P.15, Q.8, Saigon.

Tel: 011-84-8756646

Số quân 75/109898

Tình trạng thương tật: cụt hai chân


Cập nhật của TLBT:

June-09-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)