THƯƠNG PHẾ BINH VŨ HỒNG THANH

Địa chỉ: E1/18 ấp Nam Sơn, xă Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Sinh ngày 29-4-1950, số quân 70/112.065, trung sĩ I, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 12-6-1970 ông bị thương cụt chân trái 75%. Gia cảnh túng thiếu phải coi rẫy xa nhà 35 km. Nay đau yếu hư thêm 1 mắt phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND 270619130


Cập nhật của TLBT:

Ngày 14-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Ngày 29-12-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)