THƯƠNG PHẾ BINH VŨ THÀNH PHƯỚC

Địa chỉ: xóm 6, thôn An B́nh Tây, Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 10-10-1950. Số quân 50/806.938, binh nh́, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 28-10-1973, ông bị thương cụt chân phải.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Giấy chứng nhận

>>> CMND 210185052


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh