TPB VŨ VĂN HỮU (đã qua đời)

Địa chỉ: 219/2 Gia Yên, Gia Tân 3, Thống Nhất, Đồng Nai.

Ngày sinh: 1934.

Số quân: 54/302.435, cấp bậc trung sĩ, tiểu đoàn 1/6, sư đoàn 2 bộ binh, KBC 4204.

Bị thương: cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri 


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) Văn phòng gởi tiền cho biết ông đã qua đời. Số tiền đã được trao cho người nhà của ông. (>>> Biên nhận)

Đóng hồ sơ tháng 3-2012.