TPB VƯƠNG QUẾ

Địa chỉ: tổ 12, thôn 3, xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quãng Nam.

Ngày sinh: 10-5-1937.

Số quân: NQ/117.311, nghĩa quân biệt lập, tiểu khu Quãng Tín.

Bị thương ngày 13-1-1966 tại Kỳ Trung, Tam Kỳ, Quãng Tín: bể khớp xương gối trái, chân trái teo cơ tê liệt.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)