TPB VƯƠNG THANH CUNG

Địa chỉ: 1796/6 đường 30/4, khu phố 1, Phước Cơ, phường 12, Vũng Tàu.

Sinh 1942.

Số quân: 138.910, cấp bậc binh nhì.

Bị thương: cụt chân trái.

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)