THƯƠNG PHẾ BINH VY NHỨT

Địa chỉ: tập đoàn 5, thôn Lạc Sơn, xă Long Sơn, huyện Minh Long, Quăng Ngăi.

Sinh 1946. Số quân 46/202.250, hạ sĩ I, tiểu đoàn 137 địa phương quân, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Tháng 6-1972 ông bị thương mù mắt phải và 3 mảnh đạn vào bụng khiến bị cắt 1/4 bao tử, một phần lá lách, một đoạn ruột non 6cm, hai đoạn ruột già 8cm, phân loại tàn phế 100%.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-2-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh